KARYER İŞ ETİĞİ KURALLARI

Değerlerimiz ve etik ilkelerimiz, kurum kültürümüzü tarifler. Kim olduğumuzu, kurum içi ve kurum dışı ilişkilerimizde yaklaşım kodlarımızı yansıtır. Sürdürülebilir başarı için, dürüstlük ve güvenilirliğin önemine yürekten inanıyoruz. Bunun için, iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, sektörel muhataplarımıza ve tüm toplumumuza karşı sorumluluk bilinci ile her zaman dürüst ve adil davranış içinde olmaya özen gösteriyoruz.

Karyer Etik İlkeleri; Karyer marka değerini koruyan, “kalite”yi ürün ile sınırlandırmayarak sürece yayan, yaşam kalitesine dönüştüren, her bir Karyer ailesi ferdinin uyması gereken kodlardır. Bu kodlar, Karyer’i haksız rekabetin karşısında konumlandıran, zaman, ekipman ve bilgi gibi şirket kaynaklarını suistimalden koruyan, verimliliği artıran, iş prosedürlerine ve tüm yasal düzenlemelere uyumu güçlendiren kuralları özetler.

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Kurum içi ve kurum dışı tüm ilişkilerde, verilen sözlerin ardında durmak, güven tesis edecek şekilde açık, ahlaka uygun, adil, yapıcı, dürüst davranmak.

Eşitlik, Duyarlılık ve Hoşgörü

Bireysel ve kültürel farklara duyarlı olmak, saygı ve hoşgörü göstermek. Liyakat koşullarını gözetmek ve bu doğrultuda eşit davranmak.

Gizlilik

Kuruma, çalışanlarına ve müşterilere ait, üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gereken her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini gözetmek, gizli tutmak.

Kurum Mevzuatına, Ulusal ve Uluslararası Yasalara Uygunluk

Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuata, kural ve yönetmeliklere riayet etmek, iş etiğine uygun davranmak, fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek.

Çevresel Sorumluluk

Tüm iş süreçlerinde doğa ve çevre koşullarına tehdit oluşturacak etkilere yol açmamak, geliştirilen cihaz ve teknolojilerde çevreye duyarlılığı gözetmek.

Toplumsal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, kurum ve çalışanlarının sosyal ve toplumsal faaliyetlere katılımını desteklemek, toplumda huzursuzluğa yol açacak söylem ve eylemlerden kaçınmak, yolsuzluğun her türünün karşısında olmak.

Değişime, Gelişime, Yenilikçiliğe Açıklık

Sürdürülebilir gelişme sürecinde kurum çalışanları ve işbirliği yapılan paydaşlarla bilgiyi ve vizyonu geliştirecek paylaşımlara açık olmak; çalışanları da karar alma ve iş geliştirme süreçlerine dahil ederek yenilikçi ve değişime açık olmak.